Yukarı Çık

Tarihçe

A- COĞRAFYA

1- Fiziki Yapı

Alp orojenezli kıvrım dağlarından olan Giresin Dağları’nın çekirdeğini granadiyoritli bir temel oluşturur. İkinci ve üçüncü jeolojik zaman bu kıvrım dağlarının oluşumu sırasında ve daha sonraki dönemlerde kıvrılmalar, kırılmalar ve bindirmeler olmuştur. Ayrıca zaman içinde meydana gelen volkanik olaylar nedeniyle kalınlığı 500 metreyi bulan püskürük tabaka bu yapının şekillenmesine katkı sağlamıştır.

Bu kitabın konusu olan Yağlıdere ilçesinin coğrafyası da bu sistem içinde oluşmuş, şekillenmiştir. İlçenin güneyinde yer alan dağlık, yüksek kesimlerde granit, kuvarslı diyorit oluşumu söz konusudur.

Yağlıdere ilçe merkezi, sahile 14km uzaklıkta ve yaklaşık 50m rakımlı bir noktada Yağlıdere Çayı kenarında kurulmuştur. Yüzölçümü yaklaşık 350km2 olan ilçenin kuzeyinde ve doğusunda Espiye, güneyinde Alucra ve Şebinkarahisar, batısında ise Keşap ve Dereli ilçeleri vardır. Çıkrıkkapı, Çakrak ve Kabaktepe yaylalarından çıkan Yağlıdere Çayının genellikle iki yakasına konuşlanmış olan köyler ilçeyi oluşturan iskan yerleridir.

Yağlıdere Çayı, çok sayıda akarsu tarafından beslenmesi dolayısıyla ilçenin en büyük akarsuyudur. Kurtbeli mevkiinden doğan Tohumluk Deresi ile Erimez’den doğan Kılıçlar Deresi, Çakrak yaylası Üçköprü mevkiinde birleşerek akarsuyu oluştururlar. Buna Akpınar, Ayvat, Sınır ve Hisarcık yöresinden çıkan dereler de katılır. Espiye ilçe merkezinin batısından denize dökülen çayın uzunluğu ise yaklaşık 70km’dir.

Karadeniz bölgesinin arazi yapısına uyumlu olan Yağlıdere ilçesinin genellikle eğimli bir fiziki yapısı vardır. Yağış miktarının da fazla oluşu yüzünden ilçede sık sık sel ve buna bağlı olarak heyelan yaşanmakta, mal ve can kaybı olmaktadır. İlçe iklimi genel olarak yazları serin, kışları ılık ve yağışlı bir karakter gösterir. Dört mevsime dağılan yıllık yağışların oranı 1.300 metreküp olarak tespit edilmiştir.

Soğukların en etkili olduğu zaman dilimi Şubat, sıcakların en çok yüksek olarak ölçüldüğü zaman dilimi Ağustos ayıdır. Buna göre yılın en düşük sıcaklık ortalaması -3, en yüksek sıcaklık ortalaması ise 24 derecedir. Ortalama nem oranı %70’dir. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 14 derecedir.

2- İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü

Karadeniz dağ silsilesinin ikiye böldüğü Giresun coğrafyasında bu yüzden yaşanan iki farklı iklim özelliğine kısmen Yağlıdere’de de rastlanır. Espiye ilçesine ve sahil kesimine yakın köylerde iklim daha yumuşak ve nemli iken, yüksek kesimlerde karasal iklim özelliği görülür. Buna karşın ilçe genelinde yağışların her yerde bol olduğunu söylemek mümkündür.

İl genelinde görülen sıcaklık ortalamaları burada da geçerlidir. Buna göre ilçede yıllık ortalama sıcaklık 14 derecedir. Rutubet oranının en yüksek ölçüldüğü ay Mayıs ayıdır. İlçede yıllık yağış ortalaması ise 1.300 mm’dir. Yağmur sularının beslediği Yağlıdere ırmağı Erimez Dağları’ndan doğar ve ilçeyi boydan boya geçerek Espiye ilçesinden denize dökülür. Irmağın su potansiyelinin oluşumunda, iklim özelliklerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.

245.000 hektarlık bir alan kaplayan Giresun ormanları deniz kıyısından başlayarak yayla sınırına, 2000 metreye kadar yükselir. Bu sınırın üzerinde verimli otlaklar ve yaylalar yer alır. İl genelinde ibreli ağaç ormanı 56.000, yayvan yapraklı ağaç ormanı 90.000, karışık yapraklı ağaç ormanı 99.000 hektarı bulmaktadır. Yaklaşık verilerle yapılan bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere 694 hektarlık il alanının %35’i ormanlarla kaplıdır.

Toplam alanının %35’i ormanlardan oluşan ilde, bunun sonucu 200 civarında orman köyü bulunmaktadır. Yağlıdere ilçesinin güneyindeki yerleşim alanlarının az bir kısmı da orman köyü özelliği taşımaktadır. Bir gün üç köye ayrılmış bulunan Sınır köyü bu kapsamda ele alınabilir. Bölge ormanlarında başlıca çam, köknar, ladin, kayın, meşe, gürgen, akça ağaç, kızılağaç, kavak, karaağaç, ve kestane yetişmektedir.2

Tablo 1: İklim Özellikleri

Ortalama Sıcaklık
14 Derece
En sıcak Ay ortalaması
Temmuz 24 Derece
En soğuk Ay ortalaması
Şubat 5 Derece
En Rutubetli Ay Ortalaması
Mayıs %85
Yıllık Yağış Ortalaması
1.300 mm

Bitki örtüsünün dağılışında ilçenin sahile yakın köyleri ile yüksek kesimi arasında önemli farklılıklar vardır. Bu yüzden 800 metre yüksekliğe kadar fındık bahçeleri, meyve ağaçları, kestane, kızılağaç, meşe, kavak gibi ağaçlardan oluşan bitki örtüsü görülür. Halk arasında “taflan” veya “karayemiş” ismiyle anılan ağaçlar ile şimşir gibi makiler, orman altı bitkileri de burada zikretmek gerekir. 500-1500 metre yükselti aralığında sakız, köknar ve sarıçamdan oluşan ormanlık bitki örtüsü vardır. 1500 metre rakımın üzerinde ise yaylalar ve otlaklar yer alır.

2- Ekonomik Yapı

a) Tarım

322 kilometrekarelik bir yüz ölçüme sahip olan Yağlıdere ilçesi ekonomik veriler ve gelişmişlik düzeyi bakımından, Türkiye standartları açısından geri denilebilecek durumdadır. Dışarıya yönelen göçler nedeniyle nüfus yoğunluğu bakımından da düşük vaziyettedir. 2004 yılında yapılan bir araştırmada, gelişmişlik düzeyi bakımından ülkemiz genelindeki ilçeler içinde 783’üncü sıradadır. Aynı araştırmada ilçenin şehirleşme oranı %22.5, tarım sektöründe çalışanların oranı %90,25 civarındadır3.

İlçe nüfusunun geneli kırsalda, köylerde yaşamaktadır. Bu yönüyle negatif endeks içindedir. Tarımsal istihdam ise il ve ülke genelindeki ortalama değerlerin çok üzerindedir. Yani modern tekniklerden yoksun olsa da sosyal yaşamın sürdürüldüğü alan, daha çok köy ortamında icra edilen tarımdır.


Geçmişten Günümüze Yağlıdere