Yukarı Çık

Turizm

Ağanın Köprüsü

Yağlıdere ırmağı üzerindeki tarihi köprülerin en azından bir kısmının 19.yüzyılda yenilendiği anlaşılmaktadır. Nitekim Ağanın köprüsü diye anılan ve Tirebolu Voyvodası Kethüdazade Mehmet Emin Ağa tarafından yaptırıldığı bilinen köprünü kitabesinde 1232 (1816) tarihi yer almaktadır. Ulaşıma kapalı olan bu köprü ilçe sınırları içinde en büyük olanıdır ve ayak açıklığı 20 metre. Yüksekliği ise 11metredir. Aynı vadi içinde Harava ve sınır köyleri köprüleri de yaklaşık değerlere sahip köprülerdendir.

Hacı Abdullah Halife (Sarı Halife) Külliyesi

Yağlıdere ilçesinin en önemli tarihi şahsiyeti olan Hacı Abdullah Halife, 16.yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir Ahi dervişidir. Babası Kasım Halife tarafından kurulan Ahiçukuru köyündeki cami, medrese, imarethane ve değirmen Hacı Abdullah Halife vakfının en önemli kuruluşları olarak dikkat çeker. Osmanlı idaresinin bölgede tesisinden önce de faal olduğu anlaşılan umumi yolun önemli bir menzil noktası olan Hacı Abdullah Halife zaviyesi, asırlar boyu bölge insanının ihtiyacı olan ulaşım hizmetine katkı sunmuştur. Ayrıca söz konusu vakfa bağlı olarak kurulan medrese, bu vadide diğeri Kızıllar köyünde bulunan iki ilim merkezinden biri olarak yüzyıllarca ilim ve din hizmeti veren kadroların yetişmesine vesile olmuştur.

Onun hakkında halk arasında dolaşan rivayetler, daha çok efsanevi yönünü ön plana çıkarmaktadır. Rivayete göre Abdullah Halife, Horasan erenlerinden biri olarak Karadeniz'e gelmiş, Trabzon valisi Şehzade Selim (Yavuz)'e hocalık yapmıştır. Bu yüzden şehzadenin annesi Gülbahar Hatun tarafından kendisine vakıf tahsis edilmiş, sonra da Yağlıdere bölgesine irşat için gönderilmiştir. Onunla ilgili olarak çok sayıda menkıbeye yer verilmektedir. Bu menkıbelerden bazıları şöyledir:

Bir gün Hacı Abdullah Halife namaz kılmak üzere Yağlıdere Camii'ne gelir. Namazı kıldırmak için imamdan izin ister, ancak imam buna müsaade etmez. Bu duruma kızan Hacı Abdullah Halife, camiden çıkar ve Yağlıdere ırmağına yönelerek asasını bu ırmağa vurur. Irmak yarılır ve ortasında batmadan ıslanmadan namazını eda eder. Halk onun bu kerameti karşısında hayır dua almak için akın halinde Hacı Abdullah Halifeye gider.

Gebe Kilisesi

Çepni Türklerinin Yağlıdere vadisine geldiklerinde bu coğrafyada meskun Hristiyan bir toplulukla karşılaşmadıkları anlatılmaktadır. 15. yüzyılda kurulduğu anlaşılan Akçakilise ve Gebekilise adlı köylerde de Hristiyan ahali yoktur. Mesela 1486'da Gebekilise köyünde üç, Akçakilise de ise altı Müslüman hane vardır. Buraların kilise imlasıyla tesmiye edilmiş olmasını, antik ticaret yolu üzerinde eskiden hizmet verdiği muhtemel birer kilise kalıntısı ile ilişkili görmek görmek mümkündür. Ancak bu konuyu ispatlayacak bir vesikaya da ulaşılmış değildir.

Eski adı Gebekilise olan Çağlayan köyündeki kilise kalıntısının bahsettiğimiz dönem ile bir ilgisi yoktur. Buraya hariçten gelen Rumlar tarafından yapılan Çağlayan Köyü Kilisesi, 19.yüzyılda insa edilmiştir. Söz konusu mabet ve diğer Hıristiyan eserleri konusunda henüz somut bir veri elde edebilmiş değiliz.

Kırkharman Kilisesi

Giresun'da 1850 yılında Rumlar tarafından inşa edilen ve mübadele sonrasında bir daha kullanılmayan Kırkharman Kilisesi, Türk ailenin de koruyup sahip çıkmasıyla günümüzde varlığını sürdürüyor.

Yağlıdere ilçesi Kırkharman Yaylasında yer alan Kırkharman Kilisesi hiç bir yenileme görmemesine rağmen orijinalliğini korumasıyla dikkati çekiyor.

Gölyanı Yaylası

Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır ve Yeşilpınar Köyleri arasında yer almaktadır. Gölyanı Yaylası yeşil tabiatı, temiz havası, masmavi gölü ve otantik yayla evleri ile ön plana çıkmaktadır. Doğal güzellikleri içinde barındıran Gölyanı Yaylası Turizm Bakanlığı tarafından koruma alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Her yıl çok sayıda ziyaretçi alan Gölyanı Yaylası muhteşem tabiatı ile görülmesi gereken yerlerdendir.

Çağlayan Şelalesi

Yağlıdere ilçesine bağlı Çağlayan Köyünde yer almaktadır. Yaklaşık 50 metre yüksekliğinden dökülen Çağlayan Şelalesi doğal bir güzellik oluşturmaktadır. Yeşillikler arasında yer alan doğal güzelliği ile ön plana çıkan Çağlayan Şelalesi görülmesi gereken yerlerdendir.

Hacı Abdullah Duvarı (Çıkrık Kapı)

Dünyada Çin seddinden sonra 2. büyük uzunluktaki set duvar Giresun'dadır.

Yağlıdere ve Alucra ilçelerindeki yaylaları kapsayan ve 1610 yılında inşa edildiği belirtilen Hacı Abdullah Duvarı, günümüzde halen varlığını koruyor. Tarım alanlarını hayvanlardan korumak amacıyla; Bir çember şeklinde yaklaşık 1 metre yükseklikte 6,5 km uzunluğundaki duvarın, Çıkrıkkapı Yaylası'na geçişi sağlayan 2 metre genişliğinde bir de kapısı bulunuyor, ve kapının açılıp kapanmasından sorumlu birde Kemal isminde bekçisi vardır.

Gelin Kayası

Yağlıdere ilçemiz Yağlıdere ırmağının yanında kurulmuştur. İlçe adını bu ırmaktan almıştır. Denizden 14 km uzaklıkta yer alan Yağlıdere ilçemiz doğal ve tarihi güzelliklere sahiptir.